Ziarul de Duminică

Ce caută Faust la Hermannstadt în serile de vară?

Oraşul în care se joacă teatru până-n septembrie

La Sibiu, Teatrul Naţional "Radu Stanca" le oferă iubitorilor deteatru o stagiune de vară, care se va derula până pe 31 august 2010şi va consta în seri de spectacole, dedicate atât publicului local,cât şi turiştilor. În cadrul stagiunii de vară, publicul se vareîntâlni cu spectacole precum "Faust" (foto: Scott Eastman) dupăJ.W. Goethe, regia Silviu Purcărete, "Un tramvai numit Popescu"(foto: Scott Eastman), scenariu dramatic de Gavriil Pinte dupăopera antumă şi postumă a lui Cristian Popescu, regia GavriilPinte, "Ghidul copilăriei retrocedate" de Andrei Codrescu, GavriilPinte şi Florentina Mocanu, regia Gavriil Pinte sau "Cum s-a lecuitsuferinţa domnului Mockinpott"/ "Wie Herrn Mockinpott das LeidenAusgetrieben Wird" de Peter Weiss, regia Szabo K. István, la SecţiaGermană. Biletele s-au pus în vânzare online, pe www.sibfest.ro, şila Agenţia Teatrală din Sibiu (str. Nicolae Bălcescu nr. 17),deschisă de luni până vineri, între orele 11.00 şi 16.00. Detaliipe http://www.sibfest.ro/TNRS-Spectacole.aspx.

A doua strigare la AFCN

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansareasesiunii de finanţare II /2010 pentru proiecte editoriale. Sumadisponibilă pentru finanţare nerambursabilă oferită de A.F.C.N.este de 1.890.000 lei, distribuită după cum urmează: reviste şipublicaţii culturale, 661.500 lei (35% din suma totală), carte,1.134.000 lei (60 % din suma totală), contestaţii 94.500 lei (5%din suma totală). Inscrierea proiectelor editoriale se poate facepana pe 8 iulie, ora 16.00. Solicitările se înscriu online accesândadresa: http://www.afcn.ro/programe/sign_up/.La concurs pot participa persoane juridice de drept privat care,potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi editoriale siinstituţii publice care derulează proiecte editoriale. Documentelenecesare înscrierii de proiecte editoriale în concurs suntdisponibile pe pagina www.afcn.ro, la secţiunea Finanţări proiecteeditoriale. Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţiobţine la adresa de webhttp://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html, la adresa dee-mail contact@afcn.ro sau la numărul de telefon 021.230.00.94.

Secretele relaţiei cu presa

A fost lansată prima carte cu informaţii practice din domeniulcomunicării, "Secretele relaţiei cu presa - sfaturi practice şistudii de caz" (foto 2), semnată de Larisa Toader, ManagingDirector Russenart Communications. Ea face parte dintr-un proiectmai amplu, intitulat "Buticul de PR", care îşi propune educareatinerilor care îşi doresc o carieră în comunicare, prin oferireaunor informaţii detaliate referitoare la activităţile de relaţiipublice derulate de agenţiile şi departamentele de comunicare dinsectorul privat. Lucrarea a fost publicată în Colecţia Business aediturii Universul Juridic. Ea poate fi cumpărată din toatelibrăriile Cartureşti din Bucureşti şi din ţară.

Premiu special la Pécs pentru 20/20

Între 3 şi 12 iunie, s-a defăşurat la Pécs, Capitală CulturalăEuropeană în acest an, cea de-a zecea ediţie a FestivaluluiNaţional de Teatru din Ungaria. Acest festival, denumit POSZT,cuprinde în programul oficial anual 14 producţii considerate celemai bune ale stagiunii în curs. În fiecare an, selecţionerul unical festivalului este un alt om de cultură - muzician, dramaturg,regizor de film. Oferta stagiunii care s-a încheiat a fost evaluatăde criticul de muzică şi jurnalistul Fáy Miklós, carea ales cele 14 spectacole dintr-un total de 120 vizionate.Spectacolul Gianinei Cărbunariu,20/20,coprodus de teatrul independent StudioYorick şi de dramAcum, a intrat în secţiunea de concurs alături demontări ale unor regizori consacraţi caZsótérSándor sau Mohácsi János şi împreună cu alte două producţii aleunor teatre maghiare din afara Ungariei, cel din Satu Mare şi celdin Subotice, Serbia. Juriul a acordat spectacolului20/20 Premiul Special al festivalului, iar TeatrulThalia l-a premiat cu o invitaţie în toamnă la Budapesta.

A luat nastere Banca de Filme

Pro Video demareaza proiectul Banca de Filme, o diviziespecial infiintata cu scopul de a comercializa Licenta Video deDifuzare Publica. Banca de Filme va pune la dispozitie cele mai noifilme lansate de Pro Video in format DVD sau Blu-Ray, dar sipelicule clasice, documentare sau animatii. Banca de Filme isipropune nu doar sa informeze asupra conditiilor de obtinere si deexploatare a Licentei de Difuzare Publica, dar si sa atraga atentiacu privire la conditiile legale de difuzare de filme in spatiipublice, altele decat cinematografele, fara a se vinde bilete.Pentru difuzarea oricarui film in alte locuri decat cele destinateacestei activitati, proprietarii trebuie sa achizitioneze o astfelde licenta. Cele doua tipuri de licente care pot fi obtinute prinintermediul diviziei Banca de Filme sunt: Licenta Video de DifuzarePublica Anuala si Licenta Video de Difuzare Publica Unica. LicentaVideo de Difuzare Publica Anuala este ideala pentru locatiile caredifuzeaza filme cu regularitate, oferind detinatorului dreptul dedifuzare publica a oricarui film din portofoliul licentiatorului,fara niciun fel de limita, de-a lungul unui an intreg. LicentaVideo de Difuzare Publica Unica are in vedere in specialevenimentele tematice unde publicul poate sau nu sa plateasca biletpentru vizionare. Acest tip de licenta este emisa pentru un singurtitlu, oferind sansa unica detinatorului de a achizitiona filmechiar inainte ca acestea sa fie lansate pe DVD sau Blu - Ray. Maimulte detalii despre acest proiect pot fi gasite pe site-ul dedicatwww.bancadefilme.ro.

O finală literară: Porni Luceafărul...

Juriul Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică aOperei Eminesciene "Porni Luceafărul…" 2010, format din: NicolaePrelipceanu, Dan Cristea, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu,Marius Chelaru, Daniel Corbu, Liviu Apetroaie, Nicolae Panaite,George Vulturescu, Vasile Spiridon, Sterian Vicol, Dumitru AugustinDoman, Adrian Alui Gheorghe, Radu Florescu, Nicolae Sava, Mircea A.Diaconu, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Nicolae Corlat, secretariat,avîndu-l ca preşedinte pe Nicolae Prelipceanu, întrunit în şedinţafinală pe data de 12 iunie 2010, a hotărît decernarea următoarelorpremii:

SECŢIUNEA DEBUT EDITORIAL, CARTE PUBLICATĂ

- Premiul "Horaţiu Ioan Laşcu" al Filialei Iaşi a UniuniiScriitorilor din România - Dana Cernuşcă, pentru cartea Simfonii destors veninul, Editura Junimea, 2010 şi al Studioului de RADIOIAŞI

- Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova - Lucian Adam,pentru cartea Dopuri de plută, Editura E9 Nouă, 2010.

SECŢIUNEA POEZIE

- Premiul Editurii "Junimea" şi al revistei "Conta" - ALEXANDRAEMILIA BUCUR

- Premiul Editurii Revistei "Convorbiri literare", APLER şi alrevistei "Poesis" - CARMEN STANCIU

- Premiul Editurii Princeps Edit şi al revistelor "Feed back" şi"Argeş" - DORIN COZAN

- Premiul Editurii Alfa şi al revisei "Verso" - ADRIANATEODORESCU

- Premiul revistelor "Viaţa Românească", "Ramuri" şi "Ateneu" -IRINA ROXANA GEORGESCU

- Premiul revistei "Hyperion" - DAN MIHAI DINCĂ

- Premiul revistei "Dacia Literară" - CLAUDIA RADU

- Premiul revistei "Convorbiri literare" - DANEILA MARIAVARVARA

- Premiul revistei "Familia" - LENUŢA DOLINSCHI

- Premiul revistelor "Porto Franco" şi "Cafeneaua literară" -FLORIN ALEXANDRU VĂSIEŞ

- Premiul revistelor "Euphorin" şi "Luceafărul de dimineaţă" -SIMONA DUMITRACHE

SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREIEMINESCIENE

- Premiul revistei "Convorbiri literare" şi al revistei "Verso"- CRISTINA SCARLAT

- Premiul revistei "Dacia literară" - OANA OPAIŢ

- Premiul revistei "Feed back" - MIRELA SAVIN

- Premiul revistei "Hyperion" - CRISTINA GABIRELA NEMEŞ

- Premiul revistei "Poesis" - NASTASIA SAVIN

PHotoEspaña, cu ochii pe Nicu Ilfoveanu

Vineri, 11 iunie, la Şcoala de Arte "José Maria Cruz Novillo"din Cuenca, Spania, a avut loc vernisajul expoziţiei de fotografie"Steampunk Autochrome" a artistului Nicu Ilfoveanu (foto 3).Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul inaugurării oficiale asecţiunii OpenPhoto a Festivalului PHotoEspaña, ediţia a XIII-a.Expoziţia poate fi vizitată până pe 25 iulie.

Seria de fotografii a artistului român a atras atenţiapublicului prin îmbinarea tehnicilor clasice (seria a fostrealizată cu un aparat box-camera) cu procedee moderne de procesaredigitală şi prin rigurozitatea cu care acesta tratează detaliile depanotare şi producţie (tipul de hârtie, ramele din metal realizatespecial pentru această serie). Alături de fotografii, NicuIlfoveanu prezintă în Cuenca şi o serie de şapte filme realizate înformat Super8, reprezentative pentru tehnica de stampare metricăintrodusă de artist în domeniul artei video. Este vorba de unprocedeu care presupune înregistrarea imaginilor la frecvenţediferite şi "modelarea" materialului prin montaj, în vedereaobţinerii unui ritm poetic. Festivalul Internaţional de Fotografieşi Arte Vizuale PHotoEspaña este în această perioadă în centrulatenţiei presei spaniole.

ManyFest în fazaînscrierilor

Au inceput inscrierile la cea de-a patra editie a FestivaluluiManyFest (20-28 august 2010), festival al artelor vizuale cucaracter national, adresat tinerilor între 14 si 24 de ani. Cele 3sectiuni existente in festival sunt: desen, fotografie siscurtmetraj, iar categoriile de varsta corespunzatoare fiecareisectiuni sunt: 14-18 ani, respectiv 19-24 de ani. Editia a patra aManyFest se va desfasura in paralel cu cel de al doilea proiect alasociatiei: Festivalului International de Teatru in Limba Englezapentru Adolescenti T4T. Participantii sectiunii de scurtmetraj dincadrul ManyFest-ului vor apela la actorii din trupele de teatrupentru filmari. Participantii sectiunii de desen vor concepe cateun afis reprezentativ pentru fiecare piesa. Cei de la fotografievor participa la un atelier de specialitate pentru a realizafotografii in timpul pieselor de teatru. Data-limita pentruinscrieri este 15.07.2010. Pentru mai multe detalii, accesatiwww.manyfest.ro.

După tejghea, cu artişti români

Expoziţia internaţională Over theCounter(După tejghea), organizată la Galeria de Artă Modernă Műcsarnokdin Budapesta, promovată şi de ICR Budapesta, se bucură de prezenţaartiştilor Matei Bejenaru, Mona Vătămanu şi Florin Tudor, careşi-au realizat instalaţiile la faţa locului (foto 4). Expoziţiainclude şi lucrări de Mircea Cantor şi Dan Perjovschi. Inspiratădin evenimentele economice din trecutul apropiat al Europei, maiales din criza economică recentă, expoziţia are ca sursă iluziile,utopiile şi disperarea induse de feedback-ul negativ alcapitalismului. Alături de operele artiştilor români sunt expuse şicreaţii ale altor artişti din spaţiul european: Bukta Imre, OlgaChernysheva, Anetta Chisa, & Lucia Tkácová, Erhardt Miklós,Andreas Fogarasi, Kristina Inciuraité, Interorient, Keserue Zsolt,Margareta Kern, Johanna Kandl, Yuri Leiderman, Kristina Leko, AnnaMolska, Deimantas Narkevicius, Nemes Csaba, Lucia Nimcova, UrielOrlow, Katerina Sedá, Société Réaliste, Mladen Stilinovic, LukaszSkapski, Clemens von Wedemeyer, Kamen Stojanov. Expoziţia estedeschisă publicului pana pe 19 septembrie.

In mai putin de o luna, Polirom va publica in traducere romanulde debut al lui Jose Saramago - Manual de pictura si caligrafie(traducere de Georgiana Barbulescu; postfata de MioaraCaragea).

Aparura in Portugalia in 1977, cartea constituie nucleul dincare se vor dezvolta capodoperele ulterioare ale scriitoruluiportughez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura, in1998.

Protagonistul romanului este un pictor mediocru, desemnat, inloc de nume, prin initiala H., care primeste comanda de a faceportretul lui S., directorul unei mari companii. Dureros deconstient de propriile limite, H. recurge la paginile unui jurnalca mijloc de a-si analiza slabiciunile estetice si de a se intelegepe sine insusi, descoperind astfel ca simte nevoia sa picteze si unal doilea portret al lui S. Munca la cele doua picturi, portretulacademic, pictat in modul consacrat si instituit de normelecomenzii, si celalalt portret, realizat cu intentia, nefinalizata,de a capta imaginea "adevaratului" S., ne introduce in miezulcrizei morale a artistului si pune in discutie insusi fundamentulactului de creatie estetica. O poveste fascinanta, dezvoltind unadintre temele predilecte ale lui Saramago: relatia dintre realitatesi reprezentarea artistica.

AFACERI DE LA ZERO
Linkuri utile

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.