ZF Investiți in România

Investiţi în România! Primăria Sectorului 6 plănuieşte investiţii de peste 1 miliard de lei până în 2024: Spital, şcoli, creşe, colectare selectivă, regenerare urbană, reducerea aglomeraţiei şi parcări

29.04.2021, 00:22

♦ „Peste 90-95% dintre terenurile care s-ar preta pentru noi dezvoltări sunt deja în proprietatea privaţilor“ ♦ „S-au construit zeci de mii de apartamente, la care se adaugă presiunea pe care comunele limitrofe o au asupra S6, avem şcoli foarte, foarte aglomerate ♦ „Nu vom putea acoperi deficitul de parcări niciodată. De aceea, trebuie insistat nu spre a face parcări, dar şi spre a descuraja oamenii să mai folosească aşa de mult maşina şi să folosească mai mult transportul în comun“.

Primăria Sectorului 6 esti­mea­ză că principalele pro­iecte de investiţii pe care le are în plan până în 2024 vor depăşi 1 mld. lei, în con­tex­tul în care ponderea su­me­lor alo­ca­te pentru investiţii va creşte în bugetul to­tal al primăriei, de la an la an, a ex­pli­cat primarul Ciprian Ciucu în emi­siunea Investiţi în Româ­nia!, realizată de ZF în parte­neriat cu CEC Bank. 

„Estimăm per total peste 1 mi­liard de lei. Bugetul nostru este unde­va la 1 miliard de lei pe an, iar anul aces­ta am reuşit să ducem la o pon­dere de 30% bugetul alocat investiţi­ilor, deci un­deva la peste 300 de mi­lioa­ne de lei. În 2022 vrem să ducem că­tre 35%, iar în 2023 undeva la 40%“.

Ciprian Ciucu a explicat că planu­rile administraţiei cuprind un spital, cor­puri de şcoală noi, grădiniţe, creşe, colec­tare selectivă, regenerare urba­nă, reducerea aglomeraţiei din trafic, parcări şi dezvoltarea de spaţii verzi şi zone de promenadă.

Trebuie menţionat că o parte din­tre proiecte depind în prima fază de Primăria Capitalei, în contextul în care patrimoniul şi marile bulevarde apar­ţin de această instituţie, iar un te­ren sau un bulevard trebuie să fie tre­cut în ad­ministrarea primăriei de sec­tor înainte ca aceasta să deruleze investiţii. 

Mai mult, sectorul 6 are o pro­ble­mă de terenuri atât pentru proiectele proprii, cât şi pentru atragerea de investitori, în sensul în care „90-95% din­tre terenurile care s-ar preta pen­tru noi dezvoltări sunt deja în pro­prietatea privaţilor“. 

„Doar Primăria Generală deţine şi poate închiria sau vinde terenuri, abia reuşim să obţinem un teren pen­tru un spital, pentru proiecte proprii, dar deja cam ce era s-a privatizat sau s-a retrocedat“. 

Spital pe bd. Timişoara

Unul dintre principalele proiecte de investiţii ale administraţiei Ciucu este reprezentat de un spital, pe un teren aflat pe bulevardul Timişoara – pentru care Primăria Municipului Bu­cu­reşti (PMB) a votat să îl trea­că în administrarea primăriei de sec­tor, miercuri, după momentul redactării articolului.

„Mergem în special pe pediatrie şi mergem pe ideea de mai multe ser­vicii care să fie livrate către populaţie şi mai puţin pe cazare. Nu va fi un spi­tal mare, va fi cu până la 150 de paturi şi ne interesează mai mult serviciile de sănătate şi cât de bine este dotat spitalul“. 

În contextul în care în sectorul 6 nu există niciun spital, unitatea ar tre­bui să deservescă populaţia din car­tierele cu densitate ridicată, precum Dru­mul Taberei şi Militari, iar Ciprian Ciucu spune că speră ca acest pro­iect să fie terminat sau aproape de finalizare în acest mandat. 

„Eu sper că va fi gata. Eu sunt mulţumit şi să îi dau drumul şi să îl văd realizat într-un grad de 80-90%, voi fi mulţumit că l-am pus pe direcţia care contează. Dar eu sper ca în trei ani de zile de acum înainte să existe acest spital“. 

Şcoli, grădiniţe şi creşe

Invitatul a explicat că în sectorul 6 nu s-a construit nici măcar o şcoală în ultimii 30 de ani. Este de menţionat că un articol scris recent de ZF arăta că s-au construit doar 400 de şcoli în toa­tă România în ultimele trei decenii. 

„S-au construit în schimb zeci de mii de apartamente, adică zeci de mii de familii tinere care au un copil sau doi, adică zeci de mii de copii. Adău­gând asta la presiunea pe care comu­ne­le limitrofe o au asupra sectorului 6, avem şcoli foarte, foarte aglomerate. Din acest motiv, sunem nevoiţi să con­struim noi şcoli în incinta şcolilor deja existente, adică noi corpuri de şcoală să fie date în folosinţă acelor şcoli. De ce? Nu există teren în altă parte“. 

Cele cinci corpuri de şcoală noi sunt menite să ia măcar o mică parte din presiunea resimţită de şcolile din sector, în contextul în care în unele unităţi de învăţământ se învaţă şi în trei schimburi. 

„Tot ce e teren s-a pus mâna pe el, Primă­ria Capitalei nu mai are mult te­ren sau nu îl are cadastrat, şi-atunci am luat această decizie să construim şcoli şi grădiniţe în incinta instituţiilor de învăţământ unde avem deja şcoli. (...) Şi a mai venit un normativ care a redus nu­mărul maxim de elevi pe clasă, dar fără să existe clase. Şi atunci e normal să avem astfel de planuri în vedere“. 

Planurile de investiţii cuprind trei corpuri de grădiniţă noi şi cel puţin 3-4 creşe, în contextul în care o creşă este deja în execuţie. În cazul în care nu va construi mai multe creşe, primăria ia în calcul şi un sistem de vouchere. 

„Mai dăm drumul la 2-3 creşe, nu ştiu dacă reuşesc 12, din lipsă de te­ren. Nu găsim teren să putem construi cre­şe în sectorul 6. Probabil că ne vom orienta către un sistem de vou­chere să vedem dacă putem încuraja pia­ţa, diferiţii întreprinzători să des­chidă cât mai multe creşe şi vom spri­jini populaţia cu vouchere pentru creşe. Dar este doar o idee“. 

Reducerea supraaglomerării

Intrarea în Capitală prin Sectorul 6 este una foarte aglomerată, cu precădere zona Bulevardului Iuliu Maniu, în contextul în care reprezintă atât o zonă rezidenţială populată – la care se adaugă populaţia din comunele Chiajna sau Roşu care intră în oraş – cât şi poarta de intrare în Bucureşti dinpre autostrada A1, dinspre vestul ţării, respectiv al Europei. 

Pentru a elibera presiunea de pe Iuliu Maniu, administraţia vine cu o abordare care ar oferi noi variante pentru populaţia din Ilfov, dar şi cu reconfigurarea unui transon dintr-un bulevard paralel. 

„Ce vrem noi să facem este să reparăm Drumul Osiei şi Drumul Roţii, care leagă cu Chiajna, Roşu, şi să ducem Bulevardul Timişoara de la Valea Cascadelor până la CET Vest, tocmai pentru că ministerul Transporturilor va lega acest bulevard de comunele limitrofe din Ilfov, peste actuala centură şi peste centura zero. (...) Am cerut către Primăria Capitalei să ne dea în administrare acea porţiune din Bulevardul Timişoara“. 

Invitatul a oferit o estimare de 30 de milioane de lei pentru acest proiect, însă a subliniat că nu este una clară, întrucât studiul de fezabilitate va arăta care sunt costurile reale.  

„Studiul ne va arăta costul în funcţie de tema de proiectare pe care o alegem, cu sau fără benzi de biciclete, cu o bandă sau două, cu sau fără tramvai. În proiectul pe care îl avem în vedere este vorba de o porţiune pe care o putem asuma cu tot cu tramvai şi cu două benzi. Fără studiu de fezabilitate vă zic undeva la 30 de millioane de lei sau mai mult, din ce ştiu comparabil cu proiecte similare. El poate fi 25 sau poate fi 40“. 

O problemă care ţine de costuri este cea a exproprierii, întrucât acestea pot ajunge să coste chiar şi de două ori mai mult faţă de investiţia efectivă. 

„Din păcate, avem mari probleme de proprietate şi de cadastru în Bucureşti. Cadastrul în ţara asta şi-a eşuat misiunea, cel puţin în Bucureşti. Vrem să facem tot în acea zonă drumul Valea Largă, care să conecteze zona de Militari, Valea Cascadelor, cu Prelungirea Ghencea şi cu Bragadiru. Avem un studiu de fezabilitate pe proiect şi ştim că o treime din preţ ne costă lucrarea şi două treimi exproprierile“. 

Totodată, Ciucu a subliniat că îşi propune să sprijine Primăriei Capitalei în ceea ce priveşte lucrările la Prelungirea Ghencea. 

Un alt subiect important în ceea ce priveşte aglomerarea şi mobilitatea ţine de încurajarea populaţiei să utilizeze biciclete, însă primarul a spus că interconectarea pistelor de biciclete este răspunderea Primăriei Capitalei. 

„În ceea ce ne priveşte pe noi, avem în vedere soluţii de ultima milă, asta înseamnă cu ce se deplasează omul de la staţia de metrou sau STB pe ultimul kilometru şi jumătate, sau cât mai are de mers până acasă. Şi vom pune parcări de biciclete între blocuri şi am început deja să montăm la toate gurile de metrou acele rasteluri pentru ca oamenii să îşi poată lăsa bicicletele liniştiţi şi sub supraveghere video“. 

Câteva mii de locuri de parcare

Sectorul 6 este unul dintre cartierele Capitalei cu un deficit ridicat de locuri de parcare, în contextul în care există foarte multe solicitări pentru un loc de parcare ce nu pot fi satisfăcute. 

„Aceste zone de locuit nu au fost proiectate pentru a suporta atâtea maşini câte sunt în acest moment. Nu mai putem construi parcări pe orizontală, că nu mai este loc decât dacă tăiem spaţiul verde şi nimeni nu vrea acest lucru. Şi trebuie să construim parcări pe verticală. În acest moment am evaluat zece locaţii pentru a începe să avem primele parcări pe verticală“.

Consiliul General al Primăriei Bucureşti a aprobat săptămâna aceasta majorarea preţurilor pentru parcările de reşedinţă. Astfel, acestea vor creşte din 2022 de la preţuri cuprinse între 37 şi 84 de lei pe an până la preţuri cuprinse între 600 şi 300 de lei pe an. 

„Acest lucru ne va permite să construim mai multe parcări pentru că toţi banii din taxe de parcare se vor duce exclusiv către parcări. Mi-am propus ca în primul an să începem construcţia a două parcări cu câteva sute de locuri“. 

Ciucu spune că deficitul de locuri de parcare din sector este de „zeci de mii de locuri“, iar administraţia sa îşi propună să aducă pentru populaţia câteva mii de locuri de parcare în următorii ani. 

„Din punctul meu de vedere, nu vom putea acoperi deficitul de parcări niciodată. De aceea, trebuie insistat nu spre a face parcări dar şi spre a descuraja oamenii să mai folosească aşa de mult maşina şi să folosească mai mult transportul în comun“. 

Estimativ, edilul a explicat că o parcare cu 400 de locuri costă circa 10 milioane de lei, în linie cu nivelul la care s-au ridicat proiecte similare din Oradea sau din Cluj. 

Totodată, primăria vizează organizarea serviciului de ridicări auto pentru a scoate de pe străzi maşinile abandonate din sector. 

Promenadă şi planuri „verzi“

În ceea ce priveşte spaţiile verzi şi petrecerea timpului liber, invitatul a explicat că vrea să amenajeze digul şi insula Lacului Morii pentru promenadă. Totodată, primăria are planuri pentru reamenajarea unui parc din apropierea mallului Plaza România. 

Un alt proiect care ar putea fi implementat ţine de colectarea selectivă şi de aducerea unor puncte specifice lângă ghenele din sector. 

„Avem deja un studiu pe 150 de ghene să începem colectarea selectivă, deci va fi şi asta o investiţie semnificativă în sine“. 

Primăria Sector 6 mai are în plan şi alte proiecte care includ spaţii verzi sau parcuri, însă unele dintre ele aşteaptă decizia Primăriei Generale, dacă va trece sau nu anumite terenuri în administrarea primăriei de sector. 

Strategia pentru investitori privaţi

Una dintre principalele zone „fierbinţi“ în ceea ce priveşte atragerea de investiţii private în Sectorul 6 este cea a dezvoltărilor rezidenţiale, în contextul în care edilul nu este mulţumit cu modul în care s-a construit. 

„Ne-am propus să dăm drumuri la PUZ-uri care să respecte toate standardele de urbanism. Să nu se mai construiască aiurea. Pentru că s-a construit foarte mult aiurea, încă există o presiune, încă vor să construiască foarte mult. Ei vând şi oamenii vin la primărie că nu au stradă, canal, iluminat public, şcoală, spital, dar unii rămân cu profitul iar primăria cu problemele“. 

Cirprian Ciucu a subliniat că acolo unde va găsi investitori care înţeleg că trebuie să-şi asume participarea la o dezvoltarea integrată va exista deschidere din partea primăriei. 

„S-au dat fel şi fel de autorizaţii de construire şi nici măcar acelea nu au fost respectate de foarte multe ori. Sunt o grămadă de zone unde nu poate ajunge nici măcar maşina de pompieri. Vorbim de blocuri noi, date acum 2-3 ani în folosinţă, care au fost cumpărate. Un haos urbanistic fabulos pe care eu trebuie să îl rezolv“. 

Pe tema investitorilor privaţi, edilul a subliniat că va sprijini orice dezvoltare de clădiri de birouri în teritoriu. 

„Să vină oameni care să muncească aici pentru că S6 are specificul de locuire şi treaba mea este să asigur o calitate bună a vieţii oamenilor care locuiesc aici şi asta înseamnă acces la businessuri, salarii, şi aşa mai departe“. 

Mai mult, primarul a explicat că are în vedere şi un potenţial parc industrial, însă aici se loveşte din nou de lipsa de terenuri sau de situaţia incertă în care se află multe dintre terenurile care se pretează. 

„Sunt terenuri în zona Bulevardului Preciziei, dar cele mai multe sunt din două categorii: unele sunt deja pe mâna unor investitori privaţi sau au fost retrocedate, şi altele care sunt la Primăria Capitalei, dar nu există cadastru pe ele. Sunt şi în Bulevardul Preciziei, şi în zona Prelungirea Ghencea sau în zona Lacului Morii în amonte de lac“. 

„Mingea“ e în terenul PMB

Unele dintre cele mai importante proiecte pe care le vizează Ciprian Ciucu în mandatul său se bazează în primă fază pe acceptul Primăriei Capitalei de a trece anumite terenuri în administrarea Primăriei Sector 6. 

Aceste mutări sunt necesare în contextul în care bulevardurile principale şi terenurile din patrimoniu aparţin de Primăria Capitalei, iar primăriile de sector nu pot realiza dezvoltări fără ca acestea să fie trecute în administrarea lor. 

Trebuie menţionat că una dintre problemele care întârzie un astfel de proces ţine de noul cod administrativ, care prevede că un teren trebuie evaluat de experţi ANEVAR înainte de a fi trecut în administrarea unei primării de sector, deşi aceasta este o subdiviziune a municipiului. 

Conform lui Ciprian Ciucu, printre proiectele pentru care edilul aşteaptă mutarea PMB se numără:

► Terenul pe care l-am cerut pentru a face un spital pe Bd. Timişoara (n.red: CGMB a votat să treacă acest teren în administrarea S6, într-o decizie anunţată după redactarea articolului)

► Un teren tot pe Bd. Timişoara unde vrem să organizăm serviciul de ridicări auto pentru că avem câteva mii de maşini abandonate în S6 şi trebuie să le luăm de pe teritoriu şi să le ducem undeva

► O altă cerere prevede să luăm noi să amenajăm Bd. Drumul Taberei pentru că arată ca după bombardament. S-au terminat lucrările la metrou şi acolo lucrurile sunt cât de cât în ordine, dar pe restul teritoriului nu arată deloc bine, sunt trotuare vechi şi stricate

► Am cerut terenul din faţa stadionului Ghencea pentru că trebuie să îl amenajăm. Este în propreitatea Primăriei Capitalei, dar în lipsă de fonduri ei ne-au rugat să îl amenajăm, dar trebuie să ni-l dea. 

► Acea porţiune pe Bd. Timişoara între Valea Cascadelor şi CET Vest

► Pe Splaiul Independenţei, de la Lacul Morii în jos am cerut o zonă pe care să o amenajăm ca promenadă pentru că încercăm să deschidem parcul Politehnicii, dar nu prea avem succes pentru că terenul aparţine Politehnicii Bucureşti şi fără acordul lor nu putem. 

► Am cerut un teren să facem un parc în zona Materna-bucla din Drumul taberei.

► Un alt teren pentru un parc în zona Calea Plevnei

► Urmează să cerem piaţeta din faţa cinematografului Favorit pe care vrem să o amenajăm.

O campanie Ziarul Financiar și CEC Bank

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.