Caută doar în titlu
Opinii

Ioan Dumitraşcu şi Alexandra Dunăreanu, Filip&Company: Noul cadru normativ privind condiţionarea valabilităţii autorizaţiilor de mediu şi autorizaţiilor integrate de mediu de obţinerea vizei anuale

Opinie

Cu siguranţă titularii autorizaţiilor de mediu şi integrate de mediu îşi amintesc evoluţia legislativă din ultimii doi ani cu privire la condiţionarea valabilităţii autorizaţiei de mediu şi a celei integrate de mediu de obţinerea unei vize anuale ca urmare a modificării şi completării unor acte normative în domeniul protecţiei mediului care prevedeau eliminarea duratei de valabilitate a autorizaţiilor de mediu şi a celor integrate de mediu şi introduceau procedura privind obţinerea vizei anuale de către deţinătorii unor astfel de acte administrative.

Prezumţia cunoaşterii situaţiei legislative are în vedere momentul admiterii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificare şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor (”OUG nr. 75/2018”), cât şi a OUG nr. 75/2018 în ansamblul său de către Curtea Constituţională care a condus la lipsirea de efecte juridice a Ordinului nr. 1771/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu, emis în baza art. 16, alin. 21 din OUG nr. 195/2006, introdus prin OUG nr. 75/2018, context în care un nou cadru normativ în vederea obţinerii vizei anuale urma a fi conturat spre a fi aplicat de către deţinătorii respectivelor acte administrative.

Noul cadru normativ este reglementat prin Ordinul nr.  1150/2020 publicat la data de 11 iunie 2020 în Monitorul Oficial nr. 495, care intră în vigoare la data de 11 iulie 2020, moment începând cu care valabilitatea tuturor autorizaţiilor de mediu şi integrate de mediu va fi condiţionată de obţinerea unei vizei anuale, iar solicitarea şi aplicarea acestei vize anuale se va realiza cu respectarea cerinţelor Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Potrivit Procedurii anterior menţionate, obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Astfel, obţinerea vizei de către titularii autorizaţiilor de mediu sau autorizaţiilor integrate de mediu va permite desfăşurarea în continuare a activităţii acestora şi va confirma faptul că activitatea respectivă este desfăşurată în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă iniţial autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.

Care sunt condiţiile privind depunerea solicitării pentru obţinerea vizei anuale?

Procedura reglementează atât termenul în cadrul căruia trebuie depusă solicitarea, cât şi documentele necesare şi modalitatea de transmitere a acestora. Astfel:

  • Aplicarea vizei anuale se solicită autorităţii emitente în termenul de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia deţinută de titular. În cazul în care autorizaţia deţinută a fost revizuită, aplicarea vizei se solicită în anul imediat următor revizuirii, în termenul de 60 de zile calculat în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială;

Cu toate acestea, dacă solicitarea este depusă într-un termen mai scurt, în 5 zile de la primirea acesteia autoritatea informează titularul cu privire la nerespectarea termenului şi dispune suspendarea autorizaţiei pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna).

  • Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu deţinută de titular şi se poate transmite şi prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficială a autorităţii publice pentru protecţia mediului sau prin fax), titularului revenindu-i obligaţia să se asigure că solicitarea a fost înregistrată;
  • Pentru a solicita viza, trebuie depuse obligatoriu următoarele documente: (i) cererea tip prevăzută în anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu/integrate de mediu; (ii) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz; (iii) declaraţia pe propria răspundere că activitatea este desfăşurată în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite iniţial prin autorizaţie, (cerere tip prevăzută în anexa nr. 2 la procedura de aplicare a vizei anuale); (iv) dovada achitării tarifului în cuantum de 100 lei în cazul autorizaţiilor de mediu şi 300 lei în cazul autorizaţiilor integrate de mediu;

Solicitarea privind viza anuală şi documentaţia depusă împreună cu aceasta vor fi verificate în termen de 15 zile lucrătoare de către autoritatea publică pentru protecţia mediului competentă care stabileşte dacă se impun informaţii sau documente suplimentare, precum şi dacă este necesară verificarea amplasamentului.

Când se impune verificarea amplasamentului de către autoritatea competentă?

Pentru a constata dacă sunt respectate condiţiile stabilite prin autorizaţie, autorităţile procedează la verificarea efectivă a amplasamentului, aceasta fiind:

  • obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale;
  • obligatorie la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale în cazul autorizaţiilor integrate de mediu. În cazul autorizaţiilor de mediu, procedura prevede că verificarea amplasamentului se face cel puţin o dată la 2 ani, însă autorităţile au posibilitatea să stabilească şi o altă frecvenţă de verificare.

În acest sens, titularul autorizaţiei va fi ţinut să numească un reprezentant care va însoţi autorităţile pe parcursul efectuării verificării, sub sancţiunea respingerii solicitării de acordare a vizei anuale.

Decizia aplicării sau respingerii vizei anuale de mediu

Dacă se constată că activitatea se desfăşoară cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond în activitatea desfăşurată, decizia de aplicare a vizei anuale este emisă în termen de 5 zile lucrătoare.

În cazul în care autoritatea competentă constată că nu sunt respectate condiţiile impuse prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că au intervenit modificări de fond în activitatea desfăşurată pe amplasamentul/amplasamentele care face/fac obiectul solicitării vizei anuale, acordă un termen de maximum 60 de zile în vederea remedierii celor constatate.

  • Dacă titularul autorizaţiei nu îndeplineşte măsurile de remediere în termenul stabilit, autoritatea publică pentru protecţia mediului suspendă autorizaţia de mediu. Mai mult, în cazul în care nici după expirarea termenului de suspendare, titularul nu îndeplineşte măsurile de remediere, autoritatea publică pentru protecţia mediului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii măsurilor, emite decizia motivată de respingere a vizei anuale şi autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu îşi pierde valabilitatea, iar titularul are obligaţia de a solicita emiterea unei noi autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu;
  • Dacă titularul îndeplineşte măsurile de remediere stabilite, autoritatea publică pentru protecţia mediului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării îndeplinirii măsurilor, emite decizia de aplicare a vizei anuale.

Nu în ultimul rând, decizia autorităţii competente devine anexă la autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi va face parte integrantă din aceasta.

Aşadar, cunoaşterea din timp a noului cadru normativ privind obligaţiile legale aferente desfăşurării activităţilor cu impact asupra mediului, dar şi verificarea şi pregătirea documentaţiei necesare reprezintă primii paşi pentru a evita riscuri precum suspendarea activităţii sau, în ultimă instanţă, anularea autorizaţiei de mediu şi a celei integrate de mediu.

Ioan Dumitraşcu (partner), Alexandra Dunăreanu (associate)

 
AFACERI DE LA ZERO
Linkuri utile

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.